Informatie volgt   

Info voor Producent

Met het opzetten en onderhouden van een website houdt voor ons niet op. Wij willen u als producent meer bieden, namelijk:
  • een breed en compleet kennisnetwerk op streek en landelijk gebied.
  • kennisontwikkeling, door middel van workshops en bijeenkomsten is het de bedoeling om op structurele, efficiënte wijze te werken aan ieders ontwikkeling op product en bedrijfsvoeringniveau
Dit alles moet leiden tot de volgende resultaten:
  • een effectief en pro-actief netwerk dat samen zorgt voor betere resultaten, zowel materieel als immaterieel
  • meer inspiratie, stimulatie en energie om echt het verschil te gaan maken
  • nieuwe inzichten waardoor werken en leven meer inhoud krijgen
 
Om dit alles tot stand te laten komen bieden wij u enkele mogelijkheden aan waarmee wij elkaar steunen:
 
Is het u  € 0,-  waard om ZAAIGOED aan te schaffen???
 
Om ervoor te zorgen dat het streekproduct niet alleen een grotere bekendheid krijgt bij de consument maar ook bij aanbieders van producten en diensten.
 
Deze investering vraagt alleen uw toestemming om de volgende gegevens op onze website www.eigenstreek.nlte vermelden:
-          Bedrijfsnaam
-          Adres
-          Woonplaats
-          Product aanbod
 

Als u ons logo op uw website vermeldt dan wordt uw internetadres automatisch vermeld bij uw voorgaande gegevens.  Als u ons een mail (info@eigenstreek.nl) stuurt met het verzoek tot toezending van ons logo.
 
Het aangeschafte zaaigoed dient verwerkt te worden op vruchtbare grond. Elk jaargetijde kan er geoogst worden met als basis de verschillende soorten zaaigoed.


Dit kan gedaan worden door het volgen van :
 
 WORKSHOPS
 
De workshops van maximaal 3 uur (inclusief consumptie en materiaal) die worden aangeboden vallen binnen de volgende thema’s:
 
  • Creatief Denken

Tijdens de workshop leer je creatief en patroondoorbrekend denken. Vergroot je  je innovatiekracht, krijg inzicht in je huidige denkprocessen en zet de stap die nodig is om ‘out of the box’ durven gaan. Inspirerende inzichten, nieuwe kansen en mogelijkheden om je producten, diensten of beleid in te kleuren.

Logisch en analytisch denken brengt je ver. Maar je komt ook in vaste denkpatronen terecht. Je blijft redeneren in cirkels. Door verschillende creatieve denkmethoden ga je onderwerpen of problemen vanuit een nieuwe invalshoek zien. Je hersenen worden getraind om op een andere manier na te denken. Je ziet nieuwe mogelijkheden en kansen. Een uitdaging om je grenzen te verleggen en te komen met nieuwe inzichten waardoor je vooruit kunt lopen op de markt.  Deze workshop leert je ook anderen te inspireren om gebruik te maken van zijn of haar eigen creativiteit.

  • Herken en haal meer uit uw gast
Hoe realiseer ik een goede band met mijn gasten die positief effect heeft op de bedrijfsvoering. Wat zoekt de hedendaagse gast en welke verschillen bestaan er tussen de verschillende doelgroepen? Welke praktische tips en valkuilen zijn te onderscheiden bij het omgaan met gasten op mijn bedrijf?
Wat zijn mijn eigen succes- en faalfactoren bij ondernemen in gastvrijheid?
Hoe vertaal ik : ‘verleiden, binden en beleven van de gast’ in mijn bedrijfsvoering en goed gastheerschap?
Op welke manier onderzoek en meet ik klanttevredenheid en gebruik ik dit bij verbeteringen?
 
  • Hostmanship
Hostmanship is de kunst mensen zich welkom te laten voelen. Een kunst die iedereen kan leren. Hostmanship geeft inspiratie en richting aan iedereen die verschil wil maken, als individu, als team, als organisatie. Hostmanship geeft daarmee een frisse visie op het ontwikkelen van succesvolle individuen en organisaties. Organisaties die doen wat ze beloven, met medewerkers die daar trots op zijn.

Tijdens de workshop wordt uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden en verhalen welke principes ten grondslag liggen aan Hostmanship. Het handelen volgens deze principes leidt tot ontmoetingen die indruk maken en die aan de basis staan van succesvolle relaties tussen klanten en organisaties.


  • Schrijf uw verhaal

Een pakkende kop. Een website die opvalt. Een brochure die leest als een trein. Daarmee verkoopt u uw product of dienst. Maar hoe doet u dat? Waardoor haken lezers af? En hoe houdt u hen juist op het puntje van hun stoel?

Tijdens de workshop creatief schrijven staat uw schrijfkunst centraal, maar is uw lezer nóg belangrijker. Want een succesvolle tekst begint bij de ontvanger. Verplaats u in de lezer. Wat vraagt hij zich af, wat houdt hem wakker? We geven u tips, adviezen en intensieve schrijfoefeningen waarmee u uzelf en de lezer verrast. Maak prikkelende koppen en heldere teksten. Durf te schrappen. En, zet eens wat eerder een komma. Of een punt.

 

ADVISERING
 

Door ons uitgebreide netwerk zijn wij in staat om verschillende van uw bedrijfsvraagstukken te beantwoorden, hierbij kunt u denken aan:
* bedrijfsopvolging
* financiele vraagstukken (subsidies, tarifering, enz)
* promotie vraagstukken
* van idee tot plan uitwerken
* enz. 
  Diensten aanbod
EIGEN STREEK
Informatie volgt
 
Home
Provincies
Info Consument
Info Producent
Contact