Betekenis vlag:

De Friese vlag kenmerkt zich vooral door de 7 banen en de 7 rode pompeblêdden (plompe- of waterleliebladeren). Deze 7 pompeblêdden symboliseren, net als de 7 blokjes in het wapen, de 7 zeelanden.In 1897 werd de vlag, naar een ontwerp van Wenning, door Gedeputeerde Staten erkend en in 1927 voor het eerst officieel gebruikt op het Provinsjehûs. Pas in 1957 is de vlag door de Staten van Fryslân vastgesteld en aan de Koningin ter bevestiging aangeboden. Het Statenbesluit is afgekondigd in het provinciaal blad van 21 april 1958, no. 12. 















Streek evenementen
Kalender 
  De streekproducenten en produkten zijn te vinden onder de kaart.
Klik op Streek of Produkten om de lijst anders te sorteren.
Streek: Naam bedrijf: Produkten:
 Mts Engwerda Keurentjes
Rustenburgerweg 13
9255 XH  Tietjerk
 Zuivel, kaas en ijs
Achtkarspelen Honingmagazijn Terschelling
Abt Folkertspad 11
8896 J   Terschelling Hoorn
 Honing
Achtkarspelen Skylge BV
Formerum 51a
8894 KB  Terschelling
 Dranken en sappen
Achtkarspelen Jaap & Albertine
Kooipad 7
8881 HD  Terschelling
 Zuivel, kaas en ijs
Ameland Worstmakerij Sjaak vd Schaaf
Bethlehemsreed 6
9233 LG  Boelenslaan
 Vlees, vis, gevolgelte en wild
Ameland Stichting Wraldfrucht
Voorstraat 1
9285 NM  Oldehoven
 Aardappelen, groenten en fruit
Het Bildt kaasboerderij Florida
Reddinsweg 38
9166 PD  Schiemonnikoog
 Zuivel, kaas en ijs
Kollurmerland Wieger Kuiken & Dineke vd Laan
Foyingaweg 57
9293 LR  Kollumerpomp
 Zuivel, kaas en ijs
Kollurmerland Akkerbouwbedrijf Bakker
Olde Borchweg 25
9853 TA  Munnekezijl
 Aardappelen, groenten en fruit
Oostergo Roelof Hoogland
Molenlaan 11
9172 AW  Ferwerd
 Aardappelen, groenten en fruit
Oostergo Harsta Hoeve
Harstawei 23
9173 GA  Hegemeintum
 Aardappelen, groenten en fruit
Oostergo slagerij Stornebrink
Zuidkade 34
9203 CM  Drachten
 Vlees, vis, gevolgelte en wild
Oostergo Slagerij Roosendaal
Fallaetswei 19
922N M  Drachtstercompagnie
 Vlees, vis, gevolgelte en wild
Oostergo van de Zee Lauwersland Natuurvlees
Bantwei 3
9133 DW  Anjum
 Vlees, vis, gevolgelte en wild
Oostergo Fruitparadijs Lauwershof
Mounebuorren 2a
9132 EG  Engwierum
 Dranken en sappen
Oostergo v.d.Wagen Lauwersand Natuuvlees
de Donger 5
9136 PM  Paesena
 Vlees, vis, gevolgelte en wild
Oostergo Le Bonbon
Rinja van Nautaweg10a
9061 AE  Giekerk
 Chocolade
Oostergo De Molkerei
De draai 2
9076 PD  St. Annaparochie
 Zuivel, kaas en ijs
Oostergo Molen de Zwaluw
Mounewei 17
9111 HB  Burdaard
 Graan, brood en banket
Oostergo Nij Ropta
Roptawei 18
9123 JB  Metslawier
 Streekproduktenwinkel
Oostergo Het marlanner Kaashuis
Humaldawei 40
9124 ER  Jauswier
 Zuivel, kaas en ijs
Schiermonnikoog FRYTSJAM
de Wedze 22a
9101 WV  Twijzel
 Dranken en sappen
Smallingerland De Zeekraal, Gerben en Jolanda Bakker
Oosterend 17
8897 HW  Terschelling
 Zuivel, kaas en ijs
Smallingerland HetOlde Ambacht
Tordelenweg 1
8896 JK  Hoorn
 Vlees, vis, gevolgelte en wild
Terschelling Hofkesjonger Fruchtergoud
Weaze 29
8495 HE  Aldeboam
 Zuivel, kaas en ijs
Terschelling Wijnmakerij De Flearstins
Rhaladyk 7
9064 DW  ?ldsjerk
 Dranken en sappen
Terschelling Melle en Tineke Vries
Trekweg 2
9106 GB  Sijbrandahuis
 Zuivel, kaas en ijs
Terschelling Kaasboerderij Ameland
p.Miedeweg 6
9161 CK  Hollum
 Zuivel, kaas en ijs
Terschelling Gebr Metz
Koeveldsweg 2
9164 XT  Buren
 Vlees, vis, gevolgelte en wild
Terschelling Boerderij ''de Wartenster
Midsbuorren 7
9003 LB  Warten
 Zuivel, kaas en ijs
Zevenwouden Groenhof Cranberry's
Oosterend 9
8897 HW  Terschelling
 Dranken en sappen
  Plaats hier uw logo 



 
 
Home
Provincies
Info Consument
Info Producent
Contact